Maklumat Pelayanan

 

 

 

 

MAKLUMAT PELAYANAN :

Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelanggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah di Tetapkan dan Akan Melakukan Perbaikan Berkelanjutan. Apabila Tidak Menepati Janji ini, Kami Bersedia Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.